HomeSentenzeTAR Veneto, Sez. I, 6 febbraio 2013, n. 169