HomeSentenzeTAR Veneto, Sez. I, 6 Febbraio 2013, n. 168